Garanti Şartları

TARİH 2016-05-10

Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve en az 2 yıldır.  Bazı marka modellerin donanım garantisi 3 yıldır..  Ayrıca ilave garanti uzatma paketleri satın alarak garanti süresini uzatabilirsiniz. Ürünlerin garanti sürelerine, www.projeksiyon.com.tr deki ürün sayfalarından ulaşabilirsiniz..

 

Kullanım hatalarından ve Kullanım Kılavuzunda yer alan kullanım ve bakım yönergelerine aykırı kullanımlardan kaynaklanan hasar ve arızalar (çizilme, kırılma, kopma, vs.) dışında malın bütün parçaları garanti süresi boyunca marka ve yetkili servis garantisi altındadır.

 

Yetkili Servis dışındaki şahısların müdahalesi durumunda, malın tamamı garanti kapsamı dışındadır.

Voltaj düşmesi veya yükselmesinden dolayı meydana gelebilecek arızalar garanti kapsamı dışındadır.

Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, fax, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak uyuşmazlık halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir.

Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü’ne başvurulabilir.

Bu site Dayneks E-Ticaret Tarafından Hazırlanmıştır.